20.09.2011 15:55

O H L Á Ś K Y

 

Příští neděli (25.9.) bude slaveno posvícení ve Svatém Mikuláši.

Dnešní sbírka (18.9.) je určena na podporu církevních školských zařízení královéhradecké diecéze. Jedno je také v našem městě. Církevní gymnázium sv. Voršily se řadí mezi školy, u kterých poptávka po studiu o desítky procent převyšuje nabídku. Letos ho navštěvuje celkem 231 studentů a studentek, přičemž maximální schválená kapacita školy je 240. Nejnovějším předmětem je od 1. září zavedená volitelná výuka španělského jazyka. Škola se vymezuje jako tzv. preevangelizačního typu. To znamená, že se snaží žáky seznamovat s křesťanským pohledem na svět a získávat je pro evangelijní hodnoty. Gymnázium se podílí na řadě charitativních programů, např. na Tříkrálové sbírce.

V úterý 20. září proběhne jednání pastorační rady farnosti, které se bude zabývat konkrétními prvky nesvátostné pastorace uvnitř farnosti. Očekáváme vaše návrhy a připomínky nejen k tomuto tématu.

Ve dnech 24.- 25. září proběhne v Kutné Hoře vikariátní setkání mládeže. Začátek v sobotu 10.00 hodin. Více informací u Míši Uttendorfské

(e-mail: uttina@seznam.cz, tel.:733 626 400).

Na sobotu 19. listopadu se připravuje diecézní pouť do pražské katedrály

sv. Víta, Václava a Vojtěcha a k Pražskému Jezulátku. Oficiální zahájení pouti je v 10 hodin před arcibiskupským palácem na Hradčanech.

Připomínám, že animátorský kurz pro mládež má uzávěrku přihlášek 25. září. Prosím zájemce, aby kontaktovali duchovního správce.

Kutnohorská farnost pořádá ve dnech 2. - 4. října ve Slavoňově duchovní obnovu pro seniory. Přihlášky u paní Cvešprové (tel.:739 156 358).

V pondělí 12. září zemřel P. František Kudláček, který v posledních letech působil především na poutním místě Chlumek v Luži. Pohřeb bude v pondělí 19. září ve 14 hodin v Chrasti u Chrudimi.

Ve středu 14. září zemřel P. Antonín Holas SJ, tajně vysvěcený kněz a jezuita, který řadu let nesměl vykonávat kněžskou službu a pracoval  v různých profesích, mimo jiné jako průvodce v sedlecké kostnici. Pohřeb bude ve čtvrtek 22. září v 15 hodin na Velehradě.

Ve čtvrtek 15. září zemřel P. Václav John, emeritní děkan litomyšlské kapituly a kněz působící mimo jiné také ve farnosti Sedlec nebo v nedalekém Záboří n. Labem. Pohřeb je plánován na pátek 23. září v 14 hodin v České Třebové.

Prosím o modlitby za spásu duší těch, kteří svůj život zasvětili službě Bohu a bližním.

Farnost připravuje krátkodobý pronájem stodůlky u kostela v Nových Dvorech. Zájemci z řad farníků ať kontaktují duchovního správce.

V úterý 27. září se bude od 19 hodin konat v kapli katedrály společná modlitba za český národ. Všichni jste zváni. Kdo se nemůže zúčastnit  společných modliteb, je biskupy vyzýván k soukromým modlitbám ve stejném čase a na stejný úmysl.

Vám, kteří jste byli najati na jedinou hodinu i vám, kteří nesete tíhu dne i horko vyprošuji Boží požehnání

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět