31.10.2011 20:38

O H L Á Š K Y

 

 

Děkuji všem, kteří přispěli, třeba účastí, ke zdaru farního dne. Zvláště děkuji Patricii K. za obětavou péči o děti a mladým za vyprávění o Světovém setkání mládeže v Madridu.

Slavnost Všech svatých je doporučený svátek. Mše sv. bude slavena v 17 hodin v horní kapli kostnice.

Mše sv. za všechny věrné zemřelé bude ve středu slavena v 17 hodin v dolní kapli kostnice.

Od listopadu do odvolání je začátek večerních bohoslužeb v Sedlci přesunut na 17. hodinu. Čtvrteční mše sv. v Malíně budou i nadále začínat v 18 hodin.

Sbírka na pomoc misiím vynesla celkem 10.000 korun. Srdečně děkuji.

Sekce pro mládež ČBK připravuje studijně-formační kurz k prohloubení kompetencí při práci s mládeží, vhodný např. pro absolventy diecézního animačního  kurzu. Podrobnosti: www.sfk.signaly.cz, nebo u P. Tobka.

Diecézní setkání animátorů seniorů se koná v sobotu 5. listopadu v Hradci Králové. Podrobnosti: www.dcshk.cz nebo u P. Tobka.

Podzimní diecézní pouť do katedrály v Praze a k Pražskému Jezulátku se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Viz nástěnka.

V sobotu 12. listopadu bude papežský legát Joachim kardinál Meisner slavit v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze mši sv. k výročí kanonizace sv. Anežky České.

Od 1. do 8. listopadu lze získávat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, navštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé (libovolná modlitba pronesená třeba jen v duchu).                V ostatní dny roku lze takto získávat odpustky částečné (viz ohlášky minulé neděle).

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den lze místo hřbitova navštívit kostel a pomodlít se tam modlitbu Páně a vyznání víry.

Po poradě s PRF rozhodl jsem se obnovit tradici nedělních odpoledních setkávání na faře. První se uskuteční v neděli 13. listopadu v 14.30 hodin. Setkání by mělo mít společensko-vzdělávací formu a je určeno všem zájemcům. Přibližně od 16 hodin bude zakončeno adorací v kapli katedrály.

V druhou listopadovou neděli také proběhne setkání matek a v pátek před tím setkání otců. Všichni jste zváni.

Prosím, nabídněte účast na jednotlivých setkáních také svým přátelům, o kterých soudíte, že by pro ně mohla být přínosná.

 

Sbírka na zpětné vykoupení kostela v Trmicích vynesla 2500 korun. Všem dárcům děkuji.

 

Vám, kteří hledáte svou velikost ve službě bližním a nikoli v čestných místech, vyprošuji Boží požehnání

                                                                                  Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji.

—————

Zpět