05.12.2011 00:00

O H L Á Š K Y

 

Celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Vnitřnímu naladění mají odpovídat také vnější projevy.

Příležitost k předvánoční sv. zpovědi bude vždy před večerní mší sv. a po předchozí dohodě i v jiném termínu. Prosím, neodkládejte slavení sv. smíření na poslední předvánoční dny, kdy i kněžím množství povinností narůstá.

Čtvrteční slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je doporučený svátek.

V pondělí 5.12. se od 17 hodin uskuteční v kostele sv. Jakuba v KH mikulášská nadílka.

Ve středu bude od 19 hodin v církevním gymnáziu biblická hodina.

V pátek 9.12. bude od 20 hodin setkání otců, v neděli od 14.30 hodin setkání seniorů a od 19,30 hodin setkání matek. Vždy na faře.

Dnešní (4.12.) sbírka je určena na podporu diecézní charity.

Sbírka na podporu biblického apoštolátu bude probíhat do 4. neděle adventní 18. prosince včetně. Své příspěvky můžete vhazovat  do pokladny vzadu v katedrále, nebo je odevzdávat v zákristii.

V předvánočním čase chci také letos navštívit naše farníky, kteří se již pro stáří, nemoc nebo jinou obtíž nemohou účastnit bohoslužeb v našem společenství. Prosím o spolupráci.

Jménem katolické Charityvás také žádám o tradiční pomoc při konání  Tříkrálové sbírky. Přihlášky pro koledníky i pro vedoucí skupinek jsou k dispozici vzadu u ohlášek. Vyplněné je, prosím, odevzdejte co nejdříve v zákristii.

Jednání pastorační rady proběhne v úterý 14.12. Tématem budou, mimo jiné, volby do PRF, které se uskuteční v lednu příštího roku. Už nyní můžete zvažovat, kdo by měl být členem nové PRF a jaké pastorašní aktivity by PRF měla rozvíjet.

V sobotu 10.12. bude od 7 hodin v kostele sv. Jakuba v KH slavena rorátní mše sv. Zpívat bude farní sbor za doprovodu smyčcového souboru.

Duchovní obnova pro mládež 2. stupně ZŠ bude o víkendu 9. – 11. 12. v klášteře sv. Voršily.

Duchovní obnova starší mládeže se pro malý zájem konat nebude.

 

Všem vám, kteří připravujete cesty, urovnáváte stezky a napřimujete pokroucené, vyprošuji Boží požehnání

 

                                                                                  Pavel Tobek

 

 

Odpověď žalmu:  Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

—————

Zpět