12.12.2011 23:53

O H L Á Š K Y

 

Sbírka na podporu diecézní charity vynesla celkem 5.800 Kč. Všem dárcům děkuji.

Sbírka na podporu biblického apoštolátu bude příští neděli ukončena.

V předvánočním čase chci také letos navštívit naše bratry a sestry, kteří se již pro stáří, nemoc nebo jinou obtíž nemohou účastnit bohoslužeb ve farním společenství. Prosím o spolupráci.

Jménem katolické Charity vás žádám o tradiční pomoc při konání  Tří-králové sbírky. Přihlášky pro koledníky i pro vedoucí skupinek jsou k dispozici vzadu u ohlášek. Vyplněné je, prosím, odevzdejte co nejdříve v zákristii.

Jednání pastorační rady proběhne ve středu 14.12. Tématem budou, mimo jiné, volby do PRF, které se uskuteční v lednu příštího roku.

Prosím o zapojení se do "sněhové pohotovosti". U průvodců je rozpis  nedělí a také svátků. Pokud v době od sobotního večera bude sněžit, je třeba aby ten (ti), který se k příslušnému datu zapsal, přišel v neděli už na 9. hodinu a zametl schody ke katedrále dřív, než se sníh ušlape.

Je chvályhodnou tradicí, že o Vánocích jsou kostely otevřeny i mimo bohoslužby. Také sedlecká katedrála by měla být otevřena a to i 25.12., kdy v ní nebudou placení zaměstnanci. U průvodců je rozpis časů, do kterého se, prosím, zapisujte vy, kteří jste ochotni vzít na sebe tuto službu.

V neděli 18.12. v 15 hodin vypukne v církevním gymnáziu vánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordia.

V 17 hodin začíná v kostele sv. Jakuba v K. Hoře vánoční koncert souboru Cantica.

V úterý 20.12. se od 17 hodin uskuteční v kostele sv. Jakuba v K. Hoře adventní koncert církevního gymnázia. Srdečně zveme.

 

Biskupství královéhradecké nabízí zaměstnání v těchto profesích:

- programátor Microsoft.NET a Microsoft.SQL (programování, správa sítí, jednání s klienty . . .  )

- asistent ekonoma diecéze (příprava podkladů, zpracování dokumentů, základní právní a ekonomická orientace. . .)

- referent odboru správy majetku (jednání s pozemkovým fondem, orientace v mechanismu katastrálních úřadů . . .)

O zaměstnání se samozřejmě mohou ucházet také ženy s příslušnou kvalifikací. Podrobnosti u P. Tobka.

 

Požehnaný advent vám přeje a vyprošuje

                                                                                  Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu:  Velebí má duše Pána.

—————

Zpět