15.01.2012 20:47

O H L Á Š K Y

 

Od středy 18. ledna do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách.

V pátek 20. ledna se bude v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře konat ekumenická bohoslužba. Začátek je v 18 hodin.

Tříkrálová sbírka, která proběhla minulou sobotu, vynesla v Kutné Hoře celkem 102.155 Kč. Podrobnější údaje za KH budou k dispozici později. Rád vyřizuji upřímné poděkování vedení kutnohorské oblastní charity.

Na nástěnce najdete nabídku exercicií a duchovních obnov pro letošní rok. Doporučuji vaší pozornosti.

Kutnohorská farnost pořádá v sobotu 21. ledna zájezd do Prahy. Hlavním bodem bude komentovaná prohlídka výstavy o sv. Anežce české. Přihlásit se lze do středy 18.1. Kontaktní osobou je Monika Trdličková (mobil 607 188 396). Podrobnosti na letáčku vzadu u ohlášek.

 

Volby do pastorační rady farnosti proběhnou při bohoslužbách v sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna. Kandidují (podle abecedy):

            Ciner Ladislav st.

            Cinerová Anežka

            Jandejsková Marie

            Jeřábková Jitka

            Koubská Patricie

            Koubský Karel st.

            Koutová Marie ml.

            Siegel Martin

            Sieglová Jana

            Vocl Pavel

Volit mohu pouze osoby starší 18 let, které jsou členy sedlecké farnosti. (dáno bydlištěm, volbou ...) Na volebním lístku můžete označit nejvýše 5 jmen. V případě označení většího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

Věřím, že elementární slušnost nikomu nedovolí, aby kandidoval či volil ve více farnostech.

U P. Tobka je k nahlédnutí kompletní výčet navržených kandidátů včetně těch, kteří kandidaturu odmítli.

 

Odpovědi žalmů nebudou zveřejňovány v ohláškách. Důvodem je skutečnost, že existuje více textových variant. Text odpovědi naleznete na internetu, v KT nebo např. v nedělním misálku.

 

Ze života farnosti v roce 2011(I):

křty:     Vaněk Jáchym Vojtěch                        2.1.

            Kuba Ondřej Tomáš                           16.4.

            Matějka Milan Simeon                         24.4.

            Jandejsková Karolína Markéta                1.5.

            Posseltová Naděžda Lucie                   15.5.  (sub conditione)

            Výborný Jakub                                  30.7.

            Výborný Josef                                   30.7.

            Vocl Marek Dominik                             28.8.

Prosím, modlete se za pokřtěné v našem společenství.

 

                                                                       Pavel Tobek

—————

Zpět