12.02.2012 23:19

O H L Á Š K Y

 

Po dobu velkých mrazů (dokud bude zamrzat voda v kropenkách) budou nedělní bohoslužby slaveny v kapli katedrály.

 

V neděli 12. února se od 14.30 uskuteční na faře setkání seniorů. Od 16 hodin bude v kapli katedrály adorace.

V 19.30 začne setkání matek. Srdečně zvu.

 

Kompletní výsledky voleb jsou na požádání k dispozici u členů volební komise nebo u P. Tobka.

Námitky proti průběhu a výsledkům voleb lze vznést nejpozději do pátku 17. února u P. Tobka. Příští neděli (19.2.) bude zveřejněno složení PRF a ERF.

Připomínám, že podle stanov pastoračních rad farnosti mám právo část členů PRF jmenovat a oznamuji, že mám v úmyslu tohoto práva využít.

 

Víkendová duchovní obnova pro ženy proběhne o víkendu 9. – 11. března. Přihlášky u MonikyTrdličkové (tel. 607 188 396,

e-mail: monicatrd@seznam.cz).

 

Postní almužna 2012 je společný projekt diecéze a diecézní charity.  Do skládací papírové schránky – postničky, člověk denně po úvaze a zhodnocení dne ukládá částku, kterou svým sebezáporem ušetřil.

O velikonocích se postničky shromáždí v kostele a jejich výtěžek bude použit na předem dohodnutý účel.  Zájemci o tento způsob prožívání postní doby ať se co nejdříve přihlásí u P. Tobka. Podrobnosti na nástěnce a na www.postnialmuzna.cz.

 

Ze života farnosti v roce 2011(V):

Opravy a údržba objektů v roce 2011 (v tisících Kč, zaokrouhleno)

kaple Na Studních                      330   z toho dotace 100

kostel sv. Vavřince Kaňk             235   z toho dotace   100

kostel sv. Anny N. Dvory          2.860   z toho dotace   1.860

pokladnice katedrály                1.165

WC N. Dvory                             132

kostnice (krypta, schodiště)        632

parkoviště u fary                         72

přízemí fary včetně topení           470 (odhad, prováděno svépomocí)

Výčet představuje finančně nejnáročnější opravy a není úplný. Chybí v něm drobné opravy, které se během roku provádějí v prakticky všech objektech vlastněných farností (náhrada zcizených okapů, čištění svodů dešťové vody, montáž topidel v kostnici a katedrále...).

 

V roce 2011 farnost uhradila částku 85.000 Kč za restaurování skříně na paramenta (v katedrále vlevo vedle presbytáře). Restaurování bude pokračovat v letošním roce.

Farnost v loňském roce zadala výrobu kopie sedlecké monstrance a na zálohách zaplatila 600.000 Kč. Kopie bude dokončena v prvním pololetí letošního roku.

 

Pavel Tobek

—————

Zpět