11.03.2012 22:59

O H L Á Š K Y

 

V postní době bude každému večernímu slavení mše sv. předcházet pobožnost křížové cesty. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

 

Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla celkem 5500 korun. Všem dárcům děkuji.

 

Dnes (11. března) bude od 14.30 na faře setkání seniorů.  Od 16 hodin bude v katedrále eucharistická adorace.

 

Setkání ERF se uskuteční ve čtvrtek 15. března od 19 hodin na faře.

Zápis z jednání PRF je k dispozici na nástěnce.

 

V pátek 16. března proběhne v kapli katedrály modlitba v duchu Taize. Začátek je v 18 hodin. Srdečně zvueme.

 

Duchovní obnova pro mládež od 15 let bude o víkendu 23. - 25. března v Jeníkově u Hlinska. Přihlášky u P. Tobka.

Ve stejném termínu  se koná víkend pro děti z 2. až 5. tříd ZŠ. Více informací a přihlášky u P. Romportla, kaplana v Kutné Hoře.

 

V úterý 20. března bude od 17 hodin v katedrále program k jarní rovnodennosti. Podrobnosti viz plakát na nástěnce. Srdečně zvu.

 

Do 15. března včetně lze podávat přihlášky ke studiu na církevním gymnáziu. Ještě je několik volných míst. Více na www.cgym-kh.cz nebo u P. Tobka.

 

Úklid katedrály před velikonocemi je naplánován na pátek 30. března od 8 hodin. Uvítáme každou pomoc.

 

Hlavním celebrantem a kazatelem bude při Sedlecké pouti na Pondělí velikonoční diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Bohoslužba začne v 18 hodin. Prosím, plánujte si čas tak, abyste se mohli této bohoslužby zúčastnit.

 

Prosím, věnujte pozornost kněžským hrobům na hřbitovech naší farnosti, a pokud zjistíte, že něco není v pořádku, ohlaste to na faře nebo přímo P. Tobkovi.

 

Diecézní centrum pro seniory pořádá ve dnech 1. – 11.6. duchovně odpočinkový zájezd do Chorvatska.

Dále pořádá v několika termínech duchovní obnovy pro seniory. Všechny se konají v jánských Lázních  v objektu Marianum.

Více informací u P. Tobka.

 

V pátek 1. června (den dětí) se bude konat tradiční noc kostelů. v naší farnosti počítáme s otevřením katedrály, horní kaple kostnice, kostela na Kaňku a možná také v nových Dvorech.  Hledáme lidi ochotné přispět nápadem na program nebo konkrétní pomocí při organizaci. Hlaste se u P. Tobka.

 

Pavel Tobek

—————

Zpět