29.08.2011 09:32

O H L Á Š K Y

 

Ve čtvrtek 1. září bude od 9 hodin slavena v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře mše sv. na zahájení školního roku. Hlavním celebrantem bude biskupský vikář P. Josef Suchár.

Kutnohorská farnost připravuje na 17. září farní výlet – poutní zájezd do Milevska, Prachatic a Lomce. Podrobnosti včetně kontaktů pro přihlášení najdete na nástěnce. Termín pro přihlášení je do konce srpna.

Dne 25. září přijede do naší diecéze poutní Vlak Jana Pavla II. - funkční moderní vlak, zčásti vybavený jako pojízdná audiovizuální expozice, připomínající život a dílo papeže Jana Pavla II. V Hradci Králové bude vlak přístupný 25. září od 9 do 17 hodin. Potom bude pokračovat do Prahy a Staré Boleslavi. Návštěva vlaku je jeden ze způsobů, jak projevit zájem o odkaz blahoslaveného papeže.

Biskupství královéhradecké zve na již tradiční přehlídku koní, kočárů a dobových kostýmů, spojenou s žehnáním koní. Akce se koná v Hradci Králové na Velkém náměstí ve středu 28.9. od 15 hodin. Od 18.30 bude v katedrále Svatého Ducha slavnostní pontifikální bohoslužba. Podrobnosti zvláště pro zájemce z řad chovatelů koní u P. Tobka.

Na stejný den, 28. září, zve pražský arcibiskup Dominik Duka OP na národní svatováclavskou pouť do Staré boleslavi. Viz nástěnka.

Diecézní centrum pro mládež otvírá nový animátorský kurz; tříletý formačně – vzdělávací cyklus pro mládež ve věku od 16 do 25 let. Podrobnosti na www.diecezehk.cz nebo u P. Tobka.

Do 30.8. je třeba odeslat přihlášku k účasti na semináři o evangelizačních kurzech alfa v katolickém prostředí. Kurz je doporučen biskupským vikářem pro pastoraci a církevní školství P. Karlem Moravcem. Další informace v brožuře v zákristii, na https://kurzyalfa.cz/ nebo u P. Tobka.

Římskokatolická farnost Číhošť  připravuje na 13. října jednodenní konferenci. Předmětem konference budou dosud nevyjasněné události, které začaly v neděli 11. prosince 1949. Zájemci o účast se mohou hlásit u P. Tobka.

V sobotu 17. září začne v Hradci Králové podzimní semestr programu vzdělávání veřejnosti "Doctrina christiana". (Program semestru je na nástěnce). Zahájen bude sympoziem o přátelství – in memoriam arcibiskupa Karla Otčenáška. Vstup je volný. Více informací na www.diecezehk.cz nebo u P. Tobka.

V sobotu 8. října se v Červeném Kostelci bude od 9 hodin konat konference "Anežka česká – světice a služebnice". Konference je určena široké veřejnosti. Podrobnosti u P. Tobka.

Ve dnech 18. a 19. října proběhne v Hradci Králové sympozium "Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření". Úterní – teoretická část sympozia je určena také široké veřejnosti. Podrobnosti na www.diecezehk.cz nebo u P. Tobka.

Vyprošuji Boží požehnání a hojnost darů Ducha sv. vám všem a primárně těm z vás, které jakkoli zasáhl konec prázdnin.

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět