31.01.2012 21:38

O H L Á Š K Y

 

Dnes (neděle29.1.) se konají volby do pastorační rady farnosti. Volit může každý farník starší 18 let. Na volebním lístku označte nejvýše pět jmen kandidátů.

Výsledky voleb budou zveřejněny v ohláškách příští neděli.

Součástí liturgie čtvrtečního svátku Uvedení Páně do chrámu je také žehnání svící (hromniček). Přineste si, prosím, vlastní svíce.

V pátek bude po mši sv. uděleno svatoblažejské požehnání.

Ze života farnosti v roce 2011(III):

Sbírky celkem              118.821,-

Dary celkem                  22.500,-

Sbírky a dary podle kostelů:    

            Sedlec             77.812,-

            Malín               14.790,-

            Nové Dvory       9.367,-

            Církvice           39.352,-

Účelové sbírky (jsou započteny mezi sbírky a dary celkem):

            Svatopetrský halíř                    7.500,-

            Plošné pojištění I.                    7.000,-

            Bohoslovci                              9.300,-

            Potřeby diecéze                       4.400,-

            Církevní školství                      9.000,-

            Misie                                     10.000,-

            Plošné pojištění II.                   7.300,-

            Charita                                    5.800,-          _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Celkem                                  60.300,-

 

Proběhly také dvě neoficiální sbírky (nejsou započteny):

            na pomoc farnosti Trmice         2.500,-

            na podporu bibl. apoštolátu      2.000,-

 

Poznámka: sbírky z kostelů, kde se pravidelně nekonají bohoslužby (Jakub, Svatý Mikuláš) byly připočteny k „příslušnému“ kostelu.

V loňském roce se v rámci naší farnosti zapojilo do pravidelné dobrovolné činnosti více než 35 návštěvníků bohoslužeb.

Ve farnosti působilo např. 7 kostelníků a kostelnic, 20 ministrantů a ministrantek, 4 varhanice, tři lidé připravující program pro děti během nedělních bohoslužeb; dále můžeme připočítat členy pastorační a ekonomické rady farnosti, lektory, žalmisty a jiné zpěváky, ostiáře atd.

Přestože v řadě případů zastává jeden člověk více služeb, jde stále vzhledem k počtu pravidelných návštěvníků bohoslužeb o vysoké číslo.

 

Vám všem,

 kteří ve službě sestrám a bratřím našeho farního společenství

 darujete své schopnosti, energii a čas,

 upřímně děkuji.

Ať vás Ten, který řekl, že službou potřebným sloužíte jemu

a slíbil stonásobnou odměnu už na tomto světě

a k tomu život věčný,

zahrne svou láskou a ať vám žehná.

Pavel Tobek

—————

Zpět