06.02.2012 18:58

O H L Á Š K Y

 

Po dobu velkých mrazů (dokud bude zamrzat voda v kropenkách) budou nedělní bohoslužby slaveny v kapli katedrály.

Ve středu proběhne biblická hodina. Začátek v 19 hodin.

V pátek 10. února se od 18 hodin uskuteční v kapli katedrály modlitby v duchu Taize. Podle zájmu věřících rozhodneme o případném pravidelném modlitebním setkávání.
Od 20 hodin proběhne na faře pravidelné setkání otců.

V sobotu 11. února bude od 14 hodin v klášterním kostele slavena děkovná mše sv. Celebruje biskup Josef Kajnek.

V neděli 12. února se od 14.30 uskuteční na faře setkání seniorů. Od 16 hodin bude v kapli katedrály adorace.
V 19.30 začne setkání matek. Srdečně zvu pravidelné účastníky a účastnice i nově příchozí.
Oprava: V ohláškách minulé neděle jsem do celkového výnosu darů nezapočítal dary, které v loňském roce přišly na účet farnosti v celkové výši 22.000 korun.  V řádku „Dary celkem“ má správně být uvedena částka 44.500 korun. Za opomenutí se omlouvám.

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti:
Do pastorační rady byli zvoleni:
Koubský Karel st.       53 hlasů
Ciner Ladislav st.       45 hlasů
Jandejsková Marie     41 hlasů
Koubská Patricie        40 hlasů
Cinerová Anežka       39 hlasů

Náhradníky jsou Jitka Jeřábková (29 hlasů) a Pavel Vocl (29 hlasů).
Celkem bylo odevzdáno 77 platných hlasovacích lístků.
Kompletní výsledky voleb jsou na požádání k dispozici u členů volební komise nebo u P. Tobka.
Námitky proti průběhu a výsledkům voleb lze vznést nejpozději do pátku 17. února u P. Tobka Po marném uplynutí lhůty budou výsledky považovány za platné.
Připomínám, že podle stanov pastoračních rad farnosti mám právo část členů PRF jmenovat a oznamuji, že mám v úmyslu tohoto práva využít.

Ze života farnosti v roce 2011(IV):
Kostnici v roce 2011 navštívilo celkem 286 373 návštěvníků, což je o 43 943 návštěvníků více, než v roce 2010. Také v loňském roce si kostnice udržela pozici nejnavštěvovanější památky Kutné Hory.
Sedleckou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele navštívilo v roce 2011 celkem 70 364 návštěvníků, což je o 20 879 návštěvníků více, než v roce 2010. Za kostnicí, chrámem sv. Barbory a Českým muzeem stříbra – Hrádkem, je sedlecká katedrála čtvrtou nejnavštěvovanější památkou Kutné Hory. Ze všech sledovaných kutnohorských turistických cílů zaznamenala sedlecká katedrála meziročně největší procentuální nárůst návštěvnosti – více než 40%. Děkuji všem, kteří tyto výsledky poctivě odpracovali.

Pavel Tobek

—————

Zpět