19.02.2012 21:59

O H L Á Š K Y

 

Postní doba, do které vstupujeme Popeleční středou, je časem vnitřní duchovní obnovy, soustředění, sebeovládání a smírného odčiňování hříchů. Křesťan by se měl vyvarovat všeho, co není s vážným charakterem postní doby v souladu.

V postní době bude každému večernímu slavení mše sv. předcházet pobožnost křížové cesty. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

Popeleční středa je dnem přísného půstu; dnem zdrženlivosti a újmy.

Součástí mše sv. bude žehnání popela a udělování popelce.

Ve středu bude od 10 hodin slavena v klášterním kostele školní mše sv. spojená s udílením popelce.

Ve středu 22.2. proběhne v církevním gymnáziu biblická hodina.

Sbírka příští neděle je určena na Svatopetrský haléř.

V sobotu 25. února proběhne v aule církevního gymnázia (vchod v ulici Jiřího z Poděbrad) pod vedením P. Josefa Nerada duchovní obnova pro seniory. Začátek v 9 hodin. Další informace viz nástěnka.

Víkendová duchovní obnova pro ženy proběhne o víkendu 9. - 11.3. Přihlášky u MonikyTrdličkové (tel. 607 188 396).

Živé pašije – muzikálové zpracování v neděli 4. března od 17 hodin v chrámu sv. Barbory (www.zivepasije.cz).

Moravské pašije  - Víťa Marčík v úterý 27. března v 19 hodin v Tylově divadle (www.teatr,cz).

Vikariátní odpoledne pro mládež bude 10. března v Poděbradech. Informace a přihlášky u P. Romportla (tel: 775 651 602).

Víkendová duchovní obnova pro mládež proběhne ve dnech 23. až 25. března v Jeníkově u Hlinska. Přihlášky u P. Tobka.

 

S platností od 19. února je ustavena pastorační rada farnosti ve složení:

P. Tobek Pavel

Ciner Ladislav st.        

Cinerová Anežka

Jandejsková Marie      

Koubská Patricie        

Koubský Karel st.      

Koutová Marie

Sieglová Jana

Vocl Pavel

 

S platností od 12. února je jmenována tato ekonomická rada farnosti:

            P. Tobek Pavel

            Cinerová Ludmila

            Dupalová Zuzana

Jakeš Petr

Koubský Jiří

Vaněk Jiří

jeden člen zvolený PRF z vlastních řad.

Mandát PRF je čtyřletý, mandát ERF dvouletý.

           

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět