27.02.2012 10:02

O H L Á Š K Y

 

Ve dnech 26.2.až 3.3. budu konat duchovní cvičení mimo farnost. Proto nebudou slaveny bohoslužby. V případě potřeby s důvěrou obracejte na P. Romportla, kaplana v Kutné Hoře.

V postní době bude každému večernímu slavení mše sv. předcházet pobožnost křížové cesty. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

Dnešní sbírka (neděle 26.2) je určena na Svatopetrský haléř. Tato sbírka se koná po celém světě a shromážděné prostředky jsou dány k dispozici Svatému otci, aby s jejich pomocí mírnil následky přírodních katastrof a lidské zloby kdekoli je to třeba.

Živé pašije – muzikálové zpracování velikonočního příběhu proběhne v neděli 4.3. od 17 hodin v chrámu sv. Barbory. Účinkuje bezmála 60 mladých lidí z Litomyšle. Viz plakát a (www.zivepasije.cz).

V neděli 4. března bude od 19.30 na faře setkání matek. Na programu je debata nad manželstvím Jákoba – Izraele. Srdečně zvu matky.

Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 6. března od 19 hodin na faře. Na programu bude, mino jiné seznámení se stanovami, příprava Velikonoc, pastorační plán farnosti. Připomínám, že své návrhy připomínky a doporučení pro jednání PRF můžete podávat prostřednictvím jednotlivých členů.

V prostředí ČCE se zrodila iniciativa nazvaná autopůst. Jedná se o výzvu využít postní dobu k vážnému zkoumání vlastní závislosti na autě. Více najdete na:  https://autopust.cz/ nebo na nástěnce.

V úterý 20. března proběhne v sedlecké katedrále program k jarní rovnodennosti. Podrobnosti na plakátech.

Křížová cesta, k jejíž společné modlitbě jste v postní době zváni, je syntézou různých vrcholně středověkých pobožností.

Jejím prostřednictvím věřící znovu a se soucitem procházejí poslední etapu Ježíšova putování jeho pozemským životem: od Olivové hory přes Kalvárii až do zahrady, kde byl pohřben. Je to cesta spasitelného Kristova utrpení.

Křížová cesta je pouť vytyčená Duchem sv., Božím ohněm, který planul v Kristově hrudi a jenž ho podněcoval k cestě na Kalvárii.

V pobožnosti křížové cesty se setkávají mnohé rysy křesťanské spirituality: pojetí života jako cesty, kráčení učedníka za Mistrem, trpělivé nesení kříže, pády a povstání z pádu, atp.

Křižovou cestu se lze pochopitelně modlit také soukromě a to nejen v postní době.

 

Přehled účelových kostelních sbírek v roce 2012:

            26.2.    Svatopetrský halíř

            25.3.    plošné pojištění

            29.4.    bohoslovci

            27.5.    potřeby diecéze

            16.9.    církevní školství

            21.10.  misie

            11.11.  plošné pojištění

            2.12.    charita

           

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět