18.10.2011 23:07

O H L Á Š K Y

 

Společná modlitba růžence začíná po celý měsíc říjen vždy půl hodiny před každou večerní mší sv.

 

Ve čtvrtek 20. října se v aule církevního gymnázia uskuteční beseda s prof. Janem Sokolem na téma rodina v krizi. Začátek je v 17.30 hodin.

 

V pátek 21. října slaví sestry voršilky slavnost své patronky, sv. Voršily. Mše sv. v klášterním kostele začíná v 10 hodin. Celebruje diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

 

V neděli 23. října oslavíme výročí posvěcení sedlecké katedrály a také proběhne farní den. Od 14 hodin bude v infocentru vyprávění o světovém setkání mládeže v Madridu, naváže beseda o dění ve farnosti a přibližně od 16.30  bude v kapli katedrály výstav Nejsvětější svátosti.

 

Příští neděle (23.10.) je dnem modliteb za misie. Také sbírka této neděle  je určena na pomoc misiím.  Dopis národního ředitele Papežských misijních děl je otištěn v těchto a minulých  ohláškách.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli

dne 23. října 2011  (dokončení)

 

Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechety, kteří jsou velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen několikrát za rok. Celkem letos pomáháme do 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie, Papua-Nová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Kromě této sbírky na Misijní neděli dále podporujeme více než 250 000 chudých dětí v 11 zemích. Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců v 8 misijních seminářích, které bychom našli například v Zambii, Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových ostrovech či na Haiti. Z výše uvedeného je vidět, jak hodně je nasazení každého z nás pro misie potřebné.

Chtěl bych vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za modlitby, obětovaná utrpení, finanční dary a jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete světové misie katolické církve, kvalitní projekty, které jsou pod patro-nací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle jste věnovali téměř 16 milionů korun a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní Misijní neděle přinese požehnání a bude důvodem, aby každého z nás mohl sám Ježíš u posledního soudu přivítat těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!" a pozvat nás k sobě domů.

P. Jiří Šlégr Národní ředitel Papežských misijních děl

 

Milost a pokoj vám všem, kteří jste ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem  přeje a vyprošuje

                                                                                              Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Vzdejte Hospodinu slávu a moc.

—————

Zpět