13.11.2011 20:42

O H L Á Š K Y

 

Ve středu 16.11. bude mše sv. v Sedlci slavena až od 18 hodin. Důvodem změny času jsou třídní schůzky v círk. gymnáziu.

Dnes (13.11.) se od 14.30 hodin na faře v Sedlci uskuteční společensko-vzdělávací setkání. Přibližně od 16 hodin na setkání naváže adorace v kapli katedrály a od 19.30 bude na faře setkání matek. Srdečně zvu.

Sbírka této neděle (13.11.) je určena na úhradu pojistného za pojištění církevního majetku (kostelů a far v diecézi). V rámci diecéze je třeba vybrat téměř milion korun.

V sobotu 26.11. se v Libici koná tradiční novéna za nová kněžská povolání. Vikariáty diecéze mají přidělené jednotlivé měsíce v roce. Na náš vikariát připadá listopad. Prosím, zvažte, zda není ve vašich možnostech zúčastnit se 26.11. modliteb v Libici.

V pátek 25. a v sobotu 26.11. proběhne v Kutné Hoře duchovní obnova. Podrobnosti najdete na nástěnce.

V sobotu 19.11. budeme děkovat za 50 let společného života manželů Anny a Milana Ťoupalíkových. Mše sv. spojená s obnovou manželských slibů začne v katedrále v 10 hodin.

O víkendu 9. až 11. prosince proběhne již tradiční adventní duchovní obnova pro mládež. Opět pojedeme do Jeníkova u Hlinska. Přihlášky u P. Tobka.

Také letos je možnost zakoupit kalendáře na příští rok. Dále nabízíme kvalitní křesťanskou literaturu, především z Karmelitánského nakladatelství.  Hodnotná kniha je nepochybně vhodným dárkem.

Každý rok probíhá v neděli před slavností Ježíše Krista Krále Den Bible – letos 13.11. Při této příležitosti se obvykle koná sbírka na podporu biblického apoštolátu. Podle rozhodnutí České biskupské konference náleží 25% výnosu této sbírky Českému katolickému biblickému dílu  a 75% výnosu náleží České biblické společnosti.

Tato sbírka bude letos u nás probíhat do 4. neděle adventní 18. prosince včetně. Své příspěvky můžete vhazovat do pokladny vzadu proti pultu průvodců, nebo je odevzdávat v zákristii.

Na nástěnce si můžete přečíst dopis ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy. Více informací získáte také na www.biblickedilo.cz. a www.dumbible.cz .

 

Začátkem příštího roku vyprší mandát pastorační radě farnosti. Zvažujte, prosím, kdo měl být v té příští - zda ne Vy.

 

Vám, kteří jste nenechali svěřené hřivny bez povšimnutí ležet v zemi, vyprošuji Boží pomoc a požehnání

 

                                                                                  Pavel Tobek

 

 

Odpověď žalmu: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina

—————

Zpět