20.11.2011 21:09

O H L Á Š K Y

 

V sobotu 26.11. bude mši sv. předcházet od 17 hodin pobožnost žehnání adventních věnců. Součástí pobožnosti bude také modlitba prvních adventních nešpor. Přineste si, prosím, podle možností vlastní breviáře.

Mše sv. bude bezprostředně následovat (přibližně od 17.20 hod).

Sbírka na úhradu pojistného za pojištění církevního majetku vynesla celkem 7.300 Kč. Všem dárcům děkuji.

V sobotu 26.11. se v Libici koná tradiční novéna za nová kněžská povolání. Začátek bohoslužeb je v 10 hodin.

V pátek 25. a v sobotu 26.11. proběhne v Kutné Hoře duchovní obnova. Podrobnější informace najdete na nástěnce.

Přednáška prof. Mileny Lenderové s názvem Rodina našich předků, se bude konat v úterý 29.11. od 18 hodin v aule církevního gymnázia v Kutné Hoře. Pořádá rodinné centrum PEC, o.s.

O víkendu 9. až 11. prosince proběhne již tradiční adventní duchovní   obnova pro mládež. Opět pojedeme do Jeníkova u Hlinska. Přihlášky u P. Tobka.

Sbírka na podporu biblického apoštolátu bude probíhat do 4. neděle adventní 18. prosince včetně. Své příspěvky můžete vhazovat  do pokladny vzadu v katedrále, nebo je odevzdávat v zákristii.

Od pondělí 21.11. bude asi dva týdny probíhat oprava schodiště v kostnici. I během oprav zůstane kostnice otevřena návštěvníkům.

Biblická hodina bude ve středu 23.11. v 19 hod. v církevním gymnáziu.

V sobotu 3.12. bude v kostele sv. Vavřince v Kaňku koncert.

Dopis ke sbírce na charitu 4.12. 2011 (1. část)

 

Milí bratři, milé sestry,

na 2. neděli adventní 4. prosince 2011 byla vyhlášena sbírka na podporu činnosti Diecézní katolické charity v Hradci Králové.

Blíží se Vánoce, svátky radosti z narození našeho Spasitele Ježíše Krista, které rádi prožíváme v kruhu svých nejbližších a přátel. Je mnoho lidí, kteří však tuto radost z různých důvodů prožívat nemohou. Mysleme tedy i na ně – na nemocné, opuštěné a chudé lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.

Díky vaší podpoře může Charita i v této nelehké době pomáhat  těm, kteří si pomoci nemohou nebo neumějí – matkám s dětmi v tísni, nemocným a seniorům, hendikepovaným, lidem v tísni a bez domova, obětem živelných katastrof a chudým lidem třetího světa. Také vaší zásluhou je katolická Charita největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Jen v naší diecézi vyhledá pomoc a péči charity na 30 tisíc nemocných a potřebných lidí. Děkujeme vám za veškerou podporu charitních služeb.

(dokončení v příštích ohláškách)

 

 

                                                                                  Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

—————

Zpět