27.11.2011 22:15

O H L Á Š K Y

 

Advent je časem očekávání, obrácení a naděje;

- památkou očekávání prvního, pokorného příchodu Spasitele v našem smrtelném těle a toužebným očekáváním posledního a slavného příchodu Krista, Pána dějin a Soudce všech.

- obrácením, ke kterému liturgie této doby vybízí prostřednictvím volání proroků, zvláště Jana Křtitele.

- radostnou nadějí, že dílo spásy, vykonané Kristem i milost, které jsou ve světě již přítomny, dosáhnou své zralosti a plnosti. Příslib se tak přemění ve skutečnost a víra ve vidění a my "mu budeme podobni a proto ho budeme vidět tak, jak je". (srv. 1 Jan 3,2)

Celou adventní dobu máme proto prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

V tomto týdnu jsou plánovány stavební práce uvnitř kostela sv. Anny v Nových Dvorech. V neděli 4. prosince bude proto mše sv. mimo pořadí slavena v Malíně.

V sobotu 3.12. bude v chrámu sv. Barbory od 17 hodin slavena poutní mše sv. Hlavním celebrantem bude diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

Sbírka příští neděle je určena na podporu diecézní charity.

Přednáška prof. Mileny Lenderové s názvem "Rodina našich předků" se bude konat v úterý 29.11. od 18 hodin v aule církevního gymnázia v Kutné Hoře. Pořádá rodinné centrum PEC, o.s.

Sbírka na podporu biblického apoštolátu bude probíhat do 4. neděle adventní 18. prosince včetně. Své příspěvky můžete vhazovat  do pokladny vzadu v katedrále, nebo je odevzdávat v zákristii.

V sobotu 3.12. se v kostele sv. Vavřince v Kaňku uskuteční koncert pěveckého sboru Tyl z Kutné Hory. Začátek je v 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na pokračování oprav kostela.

Dopis ke sbírce na charitu 4.12. 2011 (dokončení z minulých ohlášek)

Milí bratři, milé sestry,

. . . Přestože nám státní správa klade do cesty stále více překážek, rádi bychom dál naplňovali naše poslání pomáhat nemocným a potřebným  a přitom zůstali charitou v pojetí milosrdného Samaritána. K tomu potřebujeme i vás, vaše modlitby, vaše ruce, vaše nápady, vaší pomoc...

Děkujeme, že stále více nasloucháte našemu volání, našim prosbám o pomoc. Proto vás i tentokrát prosíme, věnujte této sbírce takovou pozornost, jakou si zaslouží, neboť není pouze vizitkou vaší ochoty a štědrosti, štědrosti věřících v  naší diecézi, ale i znamením sounáležitosti  pro nekřesťany a především pokladem, který si střádáme na věčnost.

Za diecézní katolickou charitu vše dobré přeje

Jiří Stejskal, ředitel DCH HK .

                                                                                  Pavel Tobek

Odpověď žalmu:

                      Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni

—————

Zpět