20.12.2011 23:45

O H L Á Š K Y

 

Adventní koncert Církevního gymnázia bude v úterý 20.12. v 17.00 

hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Mše sv. 24.12. v Malíně(16:00) bude letos opět zaměřena především na děti.

25. prosince bude odpoledne otevřena katedrála. Prosím ty, kteří chtějí pomoci při dozoru, aby se zapsali na příslušný papír vzadu u průvodců.

V pondělí 26. prosince budeme od 9.30 v Malíně slavit pouť.

V pátek 30.12., na svátek Svaté Rodiny, bude součástí mše sv. obnova manželských slibů a žehnání manželům. Začátek je v 17 hodin.

Betlémské světlo bude 24.12. od 10 hod. rozdáváno na  Palackého nám.

Vánoční pásmo skupiny Studená Sprcha a P.Uhlíře bude v neděli 25.12. v 16.30 v kostele sv. Jakuba. Po skončení následuje na faře beseda.

Česká mše vánoční od J. J. Ryby bude provedena USPS Tyl v pondělí 26. 12. v 15.30 v chrámu sv. Barbory.

Pastorační rada farnosti projednala plán voleb do nové PRF:

- do 1.1. včetně lze členům volební komise navrhovat kandidáty

- do 13.1. volební komise zjistí souhlas s kandidaturou

- 15.1. bude zveřejněn seznam kandidátů

- 28. a 29.1. proběhnou volby do PRF

Členy volební komise pro volby do PRF jsou:

- paní Zuzana Dupalová

- paní Pavla Hlavová

- pan Václav Jandejsek

Kandidovat smí farník a farnice ( člověk žijící v /a s/ naší farností) starší 18 let.

Prosím o pomoc při případném nedělním odklízení sněhu u katedrály. Rozpis pro dobrovolníky je připraven vzadu p růvodců.

Požehnané adventní a vánoční dny vám přeje a vyprošuje

 

                                                                                  Pavel Tobek

 

—————

Zpět