01.01.2012 13:31

O H L Á Š K Y

 

Mše sv. v sobotu 7. a v neděli 8. ledna budou spojeny s žehnáním vody, křídy a kadidla.

 

V týdnu od 2.1. do 7.1. budu služebně mimo farnost. S neodkladnými záležitostmi se, prosím, obracejte na P. Petra Tobka, faráře ve Zbýšově.

 

V pondělí 9. ledna oslavíme přeložený svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.

V sobotu 7. ledna budou v některých obcích naší farnosti chodit koledníci tradiční tříkrálové sbírky. Vybaveni budou úředně zapečetěnou pokladničkou a příslušnými průkazkami. Prosím o vstřícnost.

V 9 hodin bude v katedrále požehnání koledníkům. Jste zváni.

V neděli 8. ledna se od 14.30 uskuteční na faře setkání seniorů. Od 16 hodin bude v kapli katedrály adorace naší farnosti. V 19.30 začne setkání matek.

V pátek 13. ledna se od 20 hodin uskuteční na faře setkání otců. Srdečně zvu všechny členy příslušných stavů.

Biblická hodina proběhne ve středu 11. ledna od 19 hodin v církevním gymnáziu. Srdečně zvu.

Připomínám volby do pastorační rady farnosti. Máte poslední příležitost navrhnout kandidáty členům volební komise (paní Zuzana Dupalová, paní Pavla Hlavová, pan Václav Jandejsek). V příštích ohláškách bude zveřejněna kandidátní listina.

Sbírka na podporu biblického apoštolátu vynesla celkem 2 tisíce korun. Všem dárcům děkuji.

Prosím o pomoc při případném nedělním odklízení sněhu u katedrály. Rozpis pro dobrovolníky je připraven vzadu u průvodců.

Ve dnech 31.12. až 6.1. bude v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi uložena kopie obrazu Panny Marie – velká svatyňka schönstattského hnutí. Tento obraz putuje již od roku 2009 Evropou a v září 2012 bude v Schönstattě korunován a poctěn titulem „Královna nové evangelizace Evropy“. Více informací u P. Tobka.

Několik týdnů byl v ohláškách zveřejňován text odpovědi nedělního žalmu. Prosím ty, kteří se chtějí k této aktivitě vyjádřit, aby tak učinili směrem k P. Tobkovi. Děkuji.

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět