22.01.2012 12:07

O H L Á Š K Y

 

Do středy 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách.

Ve středu 25.1. bude od 19 hodin v církevním gymnáziu biblická hodina.

V pátek bude od 10 hodin slavena v klášterním kostele mše sv. k oslavě svátku sv. Anděly Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily.

V sobotu 28.1. se od 19.30 v Lorci koná ples církevního gymnázia.

Kutnohorská farnost vyhlásila novénu modliteb k Duchu sv. za správné rozhodnutí zda zřídit školku. Novéna bude zakončena adorací v úterý 31.1. od 20 hodin v kostele sv. Jakuba.

Volby do pastorační rady farnosti proběhnou při bohoslužbách v sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna. Kandidátní listina a pravidla voleb byly zveřejněny v ohláškách minulé neděle.

Kutnohorská farnost pořádá ve dnech 17. – 19.2. víkendovou duchovní obnovu pro muže. Přihlášky u J. Kuboše (737 316 718).

Poutní centrum královéhradeckého biskupství nabízí pouť do Říma na slavnostní jmenování kardinála Duky.  Pouť je buď letecká, nebo autobusová. Podrobnosti u 

P. Tobka.

V sobotu 12. března se v Brně koná konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici IX“. Podrobnosti u P. Tobka.

 

Ze života farnosti v roce 2011(II):

biřmování:                    2 lidé

první sv. přijímání:        6 lidí

sv. přijímání celkem      5900 (odhad na základě spotřeby hostií)

církevní sňatek:            1 pár

sv. nemocných: individuálně     4 lidé

                      společně       25 lidí

 

pohřby:                        2 do země

Nedělní mše sv.            Sedlec 52 + 52 sobotních mší s nedělní platností

                                 Nové Dvory 23

                                 Malín 24

                                 Církvice 50

Mimo to byla slavena jedna nedělní mše sv. v Jakubu a dvě ve Svatém Mikuláši.

V loňském roce se mimo jiné uskutečnily tyto akce: návrat sedlecké monstrance do nově zbudované katedrální pokladnice, farní pouť do Libice a farní výšlap do Lochů, jarní a podzimní farní den, vigilie velikonoční, svatodušní, za nenarozený život a silvestrovská, kající bohoslužba, pravidelné křížové cesty, májové pobožnosti, adorace a modlitby, společná dovolená rodin v Hoješíně, noc kostelů a dny evropského kulturního dědictví, několik koncertů… 

                       

Pavel Tobek

—————

Zpět