06.11.2011 17:54

O H L Á ŠK Y

 

Až do 8. listopadu včetně lze denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Biblická hodina proběhne ve středu v prostorách církevního gymnázia. Začátek v 19 hodin.

V pátek bude ke cti sv. Martina slavena v klášterním kostele "školní" mše sv. Začátek je v 11 hodin.

V pátek 11. listopadu se na faře uskuteční setkání otců. Začátek je ve 20 hodin. Srdečně zvu otce.

V neděli 13. listopadu se od 14.30 hodin na faře uskuteční společensko-vzdělávací setkání, na které zvu především dříve narozené.

Přibližně od 16 hodin na setkání naváže adorace v kapli katedrály.

V neděli 13. listopadu se na faře uskuteční setkání matek. Začátek je v 19.30 hodin. Srdečně zvu matky.

Všechna tato setkání jsou plánována jako pravidelně se opakující vždy každou druhou neděli v měsíci.

Podzimní diecézní pouť do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava  v

Praze a k Pražskému Jezulátku se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Viz nástěnka.

V pátek 11. listopadu v 17 hodin vyjde od kostela sv. Jakuba v KH Svatomartinský průvod. Přineste si lampiony.

V sobotu 12. listopadu bude od 16 hodin v katedrále koncert mužského sboru Coro Maddalene z Trentina. Koncert bude trvat asi 30 minut . Vstupné je dobrovolné.

 

Sestry z Hoješína vypravují v sobotu autobus do Prahy. Kdo má zájem s nimi cestovat na mši sv., kterou bude papežský legát Joachim kardinál Meisner slavit v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze k výročí kanonizace sv. Anežky České, ať se neprodleně přihlásí u P. Tobka.

 

Příští neděli (13.11.) proběhne mimořádná sbírka na pojištění diecéze.

 

Ke svátku Posvěcení lateránské baziliky:

Lateránská bazilika, zasvěcená přesvatému Spasiteli, sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, je nejstarší papežský kostel. Nese titul "Matka a hlava všech kostelů Města i celého světa". Baziliku dal postavit císař Konstantin a roku 324 ji posvětil papež Silvestr I. (+ 31.12.). Den, kdy tak učinil není znám, od 12. stol. se výročí posvěcení slaví 9. listopadu. V přilehlém lateránském paláci sídlili papežové od 4. do 14. století.

V bazilice se konalo celkem pět všeobecných sněmů (koncilů): první roku 1123, druhý r. 1139, třetí r. 1179, čtvrtý 1215 a pátý v letech 1512 až 1517. Během staletí bazilika vyhořela, opakovaně byla vydrancována, poničilo ji zemětřesení a vícekrát byla přestavěna až do dnešní podoby, která pochází z 18. století. Lateránská bazilika tvoří spolu s bazilikami sv. Petra ve Vatikánu a sv. Pavla za Hradbami (posvěcení si připomínáme 18. listopadu) a bazilikou Santa Maria Maggiore (Panny Marie sněžné; 5. srpna) čtveřici nejvýznamnějších chrámu církve.

 

Boží požehnání vám, kteří jste, vedeni moudrostí, jež září a nevadne, vyšli naproti Ženichovi, přeje a vyprošuje

                                                                                  Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože.

—————

Zpět