30.04.2011 22:45

Ohlášky

  

Májová pobožnost bude po celý květen vždy ve všední den před večerní mší sv. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Srdečné poděkování vám všem, kteří jste se zapojili do slavení Velikonoc v naší farnosti. Děkuji vám, kteří jste svou účastí spoluvytvářeli modlící se farní společenství; vám, kteří jste nelitovali času a námahy spojených s úklidem kostelů; vám, kteří jste posílali své syny a dcery na nácviky ministrantů; vám, kteří jste připravovali obětavě program pro děti i vám, kteří jste s dětmi přicházeli.

Moje vděčnost směřuje k vám, kteří jste nesli "tíhu dne a horko" při výkonu služby kostelníků a kostelnic; k těm z vás, kteří jste se ochotně ujali služby dveřníků a strážců posvátného prostoru; k vám, zpěvákům a hudebníkům, kteří jste v duchu služby přispěli zásadním způsobem ke kráse a vroucnosti liturgie Květnou nedělí počínaje a sedleckou poutí konče. V neposlední řadě děkuji těm, kteří svým dílem přispěli k pohoštění duchovních o sedlecké pouti.

Vám všem upřímné "Zaplať Pán Bůh".

Sbírka na plošné pojištění církevního majetku, která proběhla v neděli 17.4., vynesla celkem 7.000 korun. Všem dárcům děkuji.

V sobotu 7.5. proběhne v zahradě kláštera voršilek v K. Hoře již 4. ročník Klášterfestu – festivalu hudebních skupin se spirituálním přesahem. Začátek je v pravé poledne.

V sobotu 14.5. se v Hradci Králové koná intronizace nového diecézního biskupa. Z Kutné Hory bude vypraven autobus. Přihlásit se můžete v zákristii nejpozději do neděle 8.5. v zákristii.

Z důvodu cesty na intronizaci nebude 14.5. pravděpodobně slavena večerní mše sv. v Sedlci. Prosím, sledujte ohlášky.

Ve dnech 3. a 4. května bude P. Tobek služebně mimo farnost. V případě neodkladných záležitostí se s důvěrou obracejte na P. Kmoníčka v Týnci n. Labem, nebo na P. Staříka v Čáslavi.

 V neděli 15. května proběhne farní vycházka do Lochů. Podrobnosti budou zveřejněny v příštích ohláškách.

 

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět