12.05.2011 07:31

Ohlášky

 

Májová pobožnost bude po celý květen vždy ve všední den před večerní mší sv. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

 

Příští neděli bude slavena poutní mše sv. v 8 hodin ve Svatém Mikuláši. Mše sv. v Malíně nebude.

 

V sobotu 14.5. se v Hradci Králové koná intronizace nového diecézního biskupa. Z Kutné Hory bude vypraven autobus. Odjezd v 12.30, návrat kolem 19. hodiny. Přihlásit se můžete v zákristii nejpozději v neděli 8.5.

 

Sbírka příští neděle (15.5.) je určena na bohoslovce. Naše královéhradecká diecéze jich má celkem sedmnáct.

 

V neděli 15. května proběhne farní vycházka do Lochů. Program: Odjezd vlakem v 13.50 z hl. nádraží do zastávky Třebešice a odtud asi 2 km pěšky do Lochů. Přibližně od 14.45 májová pobožnost a po jejím skončení pěší cesta zpět do Kutné Hory (přibližně 9 km).Je také možný návrat do Třebešic a odjezd vlakem v16.07.

Cyklisté mají sraz v 13.30 u sedlecké katedrály.

Samozřejmě je možné dopravit se i jiným způsobem (auto, obě cesty pěšky . . .). Respektujte, prosím, plánovaný začátek bohoslužby.

Kostel sv. Bonifáce se běžně nepoužívá k bohoslužbám a neuklízí se v něm. Počítejte s tím při volbě oblečení.

 

V Římě byl vysvěcen nový diecézní biskup mons. Jan Vokál. Jeho první týdny a měsíce v roli pastýře diecéze chceme podpořit modlitbou:

 

Modlitba za nového biskupa:

 

            Bože,

            pastýři a vládce všech věřících,

            shlédni na svého služebníka Jana,

            který se podle tvé vůle

            stal biskupem

            naší královéhradecké diecéze.

           

            Provázej ho svou milostí,

            ať jako dobrý pastýř

            slovem i příkladem

            ukazuje cestu těm,

            které jsi mu svěřil,

            a spolu s nimi dosáhne

            věčného života.

                                   Amen

                                                                                             

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět