19.07.2011 23:12

OHLÁŠKY

 Příští neděli, 24. července, bude v kostele sv. Jakuba v Jakubu slavena poutní mše sv. Pravidelná mše sv. v Církvici nebude tentokrát slavena. 

Kutnohorská farnost srdečně zve na oslavy svátku sv. Jakuba, které proběhnou ve dnech 23.-24. července. Pontifikální poutní mši sv. bude v neděli v 9 hodin v chrámu sv. Jakuba celebrovat diecézní biskup, mons. Jan Vokál. Program oslav je k dispozici na nástěnce.

V neděli 24.7. nebude v Kutné Hoře slavena večerní mše sv.

Prosím, zahrňte do svých modliteb také prosby za příznivé počasí a dobrou sklizeň. A pamatujte i na oběti hladomoru ve východní Africe.

Na sobotu připadá svátek sv. Brigity (Birgity) Švédské, zakladatelky řádu, řeholnice, mystičky a patronky Evropy. Žila ve 14. stol. Ve třinácti letech se na přání otce vdala a postupně přivedla na svět osm dětí. Její dcera Kateřina byla také prohlášena za svatou. Po smrti svého muže (1344) měla Brigita různá vidění, která sepsala. Tomáš ze Štítného poří-dil jejich výběr v českém jazyce. Brigita založila řád brigitek. Později odešla do Říma, kde se mimo jiné setkala s císařem Karlem IV. Přemlouvala papeže, aby se vrátil z Avignonu zpět do Říma. Krátce po své smrti byla roku 1391 prohlášena za svatou. Roku 1999 ji papež Jan Pavel II. spolu se sv. Kateřinou Sienskou a sv. Terezií Benediktou od Kříže prohlásil za spolupatronku Evropy.

 

            Ó Pane můj, čekám tě, přijď,

             temnotu proměň v jas,

            umírám touhou po tobě,

            volám tě zas a zas.

 

            Dnes nemůže se mi nic stát,

            jen co ty dopustíš,

            co beznadějným zdá se snad,

            ty v dobré obrátíš.

 

            Ježíši, ty jsi mlčky stál

            tváří v tvář soudcům svým,

            zdrž jazyk můj, ať dnešní den

            zbytečně nemluvím.

 

            Ukaž mi cestu a dej mi

            ochotu po ní jít.

            Lékaři choré duše mé,

            dej mému srdci klid.

                                               (podle sv. Brigity)

 

Podle liturgických pravidel bude sobotní mše sv. slavena s texty z následující neděle a bude, jako ostatně každá sobotní podvečerní mše sv.,

s nedělní platností.

 Přeji a vyprošuji Boží požehnání prázdninářům, dovolenkářům a všem, kteří se do těchto skupin chystají zařadit.

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět