05.09.2011 22:09

OHLÁŠKY

 

Příští neděli oslavíme v Malíně posvícení. Mši sv., která bude slavena od 9 hodin v kostele sv. Štěpána, celebruje místní rodákP. Fiala.

Do pátku 9. září je ještě možnost přihlásit se na poutní zájezd do Prachatic, Milevska a Lomce. Podrobnosti najdete na nástěnce.

Od září je obnoveno pravidelné slavení nedělních mší svatých v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Začátek v 7 hodin. V úterý budou pravidelné bohoslužby od 7.25 v klášterním kostele.

Až do neděle 11. září je možné v zákristii kostela přispět do neoficiální sbírky na zakoupení kostela v Trmicích (viz KT č. 35).

Příští víkend, 10. a 11. září,  probíhají Dny evropského kulturního dědictví, během kterých je možno navštívit řadu kulturně-historicky zajímavých, ale běžně nepřístupných  objektů. Některé běžně přístupné objekty umožňují v tyto dny vstup zdarma.

 

            Pozvání na svatováclavskou pouť 2011

Milí spolubratři kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry,

rád bych vás všechny, spolu s vašimi farníky, pozval na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. Jak se již stalo dobrým zvykem, i letos se bude konat 28. září o slavnosti svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona české země o desáté hodině dopolední.

Při této příležitosti budeme jistě vzpomínat na památnou pouť, které se účastnil Svatý otec Benedikt XVI. Společné slavení liturgie při jeho návštěvě naší země jej oslovilo a spolu s dalšími setkáními mu jistě dalo impuls k názoru, že nejsme zemí ateistů, ale zemí otevřenou víře. Jde o národní pouť a právě proto se chceme mimořádně obracet na celý náš národ, který má svatého Václava ve velké úctě. Jeho jméno je spojeno i s mnoha velkými událostmi našich novodobých dějin. Není jistě náhodou, že mu zvláštní poctu prokazuje i Hradní stráž, která doprovází převoz jeho relikvie z katedrály svatovítské do Staré Boleslavi.

U této relikvie se budeme modlit za nás za všechny, za náš národ, za zdar, pokoj a dobro pro tuto zem. Své modlitby svěříme v té chvíli i Paladiu země české, Matce Boží, která je zde tradičně uctívána.

Drazí, přijměte také mé pozvání ke Společné modlitbě českého národa, v úterý 27. září v 19.00 hodin. Letos poprvé se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. Toto pozvání je výzvou: sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech svatého Václava připomínajících, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřící s nevěřícími - za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, která dnes spočívají především v nás samých. Věřím, že se k oslavě našeho národního patrona sejdeme v podobně hojném počtu, jako při návštěvě Svatého otce a že poneseme tuto krásnou tradici do nových desetiletí.

Na tuto cestu vám všem žehnám a jsem s vámi v modlitbách.  

            + Mons. Dominik Duka, OP arcibiskup metropolita pražský, primas české země                                                 (mírně kráceno)

 

Boží pokoj a požehnání vám přeje a vyprošuje

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět