13.09.2011 00:04

OHLÁŠKY

 

Ještě dnes (11.9.) je možné v zákristii kostela přispět do neoficiální sbírky na zakoupení kostela v Trmicích (viz KT č. 35).

Od pondělí do středy bude P. Tobek služebně mimo farnost. Mše sv. bude ve středu slavena podle pořadu bohoslužeb.

V úterý 20. září proběhne zasedání PRF. Na programu bude m.j.  příprava podzimního farního dne a zvažované zavedení pravidelných modlitebních a vzdělávacích aktivit. Očekáváme vaše návrhy a připomínky.

 

Dopis věřícím ke sbírce na církevní školství

            Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v naší diecézi.

Biskupství královéhradecké je zřizovatelem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a mateřské školy škola Jana Pavla II. v Hradci Králové a Církevní základní školy v Borohrádku.

Kromě toho v diecézi působí školská zařízení dalších zřizovatelů, a to: gymnázium v Kutné Hoře (zřizované sestrami voršilkami), gymnázium ve Skutči (zřizované Suverénním řádem maltézských rytířů) a dívčí internát v Hradci Králové (zřizovaný sestrami salesiánkami). Tato církevní školská zařízení navštěvovalo v uplynulém školním roce více než 1300 žáků.

Církevní školy jsou založeny na křesťanských principech, ve svém působení zdůrazňují propojení vzdělávací a výchovné složky, usilují o rozvoj studentů nejen po stránce intelektuální, ale i duchovní. Velmi dobrou úroveň církevních škol potvrdily červnové výsledky státních maturit. V celorepublikovém žebříčku se v první desítce umístily hned 3 církevní školy, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové se umístilo mezi všemi gymnázii Královéhradeckého kraje na 3. místě. Děkujeme za to vedení škol, pedagogům i studentům.

Církevní školy v České republice jsou sice financovány příspěvkem ze státního rozpočtu, ale ne všechny jejich potřeby mohou být touto dotací plně pokryty. Proto se obracíme na věřící celé diecéze, aby pomohli podpořit fungování církevních škol.

V loňském roce činil výnos sbírky celkem 780.000,- Kč. Z této částky bylo na základě předložených projektů přímo mezi jednotlivé školy rozděleno 452.400,- Kč a 327.600,-Kč bylo použito na nezbytné opravy a rekonstrukce školních budov. Podrobné informace o rozdělení sbírky z roku 2010 najdete na webových stránkách diecéze, kde bude také zv-řejněno rozdělení letošní sbírky, které najdete rovněž v lednovém čísle časopisu IKD.

Podporu církevnímu školství můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale i propagací našich škol ve svém okolí a v neposlední řadě modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání ve společnosti.

            S upřímným poděkováním

P. Karel Moravec                              + Mons. Jan Vokál

biskupský vikář pro pastoraci           biskup královéhradecký

a církevní školství

 

Boží ochranu a požehnání vám do celého týdne vyprošuje

                                                                                              Pavel Tobek

—————

Zpět