15.05.2011 20:30

Ohlášky

 

Májová pobožnost bude po celý květen vždy ve všední den před večerní mší sv. Pobožnost začíná v 18 hodin.

 

Dnes (15.5.) proběhne farní vycházka do Lochů. Odjezd vlakem v 13.50 z hl. nádraží do zastávky Třebešice a odtud asi 2 km pěšky do Lochů. Návrat vlakem v16.07. Cyklisté mají sraz v 13.30 u sedlecké katedrály.

V případě silného deště se vycházka ruší.

 

Ve středu bude od 19 hodin v církevním gymnáziu biblická hodina.

 

Ve čtvrtek bude za přítomnosti generální představené Římské unie řádu sv. Voršily a zástupců biskupství požehnána nově zbudovaná aula církevního gymnázia. Mše sv. v klášterním kostele začíná ve 14 hodin.

 

Dnešní sbírka (15.5.) je určena na bohoslovce. Všem dárcům děkuji.

 

V sobotu 21.5. proběhne v prostorách kláštera Voršilek Den rodin. Začátek je ve 14 hodin. Podrobnosti na nástěnce.

 

V pátek 27.5. proběhne v naší farnosti Noc kostelů. Program bude v horní kapli kostnice a v katedrále. Podrobnosti a případná nabídka pomoci v infocentru.

 

V neděli 29. května bude během mše sv. udílena svátost nemocných. Tato svátost je určena pokřtěným, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Prosím kandidáty přijetí této svátosti, aby nejpozději do neděle 22.5. kontaktovali P. Tobka.

 

Na konec prázdnin (20. - 27.8.) je plánována dovolená pro rodiny v Hoješíně u Seče. Další informace a přihlášky do 29.5. u Marie Vaňkové, tel. 777 082 500; marievankova@centrum.cz.

 

Ve čtvrtek 19. května bude oficiálně otevřena restaurace s penzionem

U Varhanáře. Najdete ji u Jezuitské koleje na místě s krásným výhledem na Kutnou Horu, atraktivním pro turisty.

Jde o společný podnik sedlecké farnosti a firmy JM Advisor s.r.o. Farnost projekt iniciovala a podílí se na něm investičně. Náš partner JM Advisor, který provozuje úspěšně hotel U Opata, odpovídá za provoz.

Samozřejmě je zajištěno, že restaurace a penzion budou fungovat v souladu s dobrými mravy.

Smyslem podniku pro naši farnost je zajistit dlouhodobě více zdrojů příjmů, abychom nebyli závislí pouze na tržbách od návštěvníků Kostnice a Katedrály.

Výsledky za několik posledních týdnů, kdy se provoz rozbíhal, vypadají slibně, a to i přes skutečnost, že v okolí Jezuitské koleje probíhá zádlažba, která komplikuje k restauraci přístup.

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět