24.05.2011 09:22

OHLÁŠKY

 

Májová pobožnost bude po celý květen vždy před večerní mší sv. Začátek v 18 hodin.

 

Na církevním gymnáziu začínají maturity. Prosím o modlitbu za studenty i učitele.

 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili farní vycházky do Lochů. Sešlo se nás více, než jsem čekal a udělali jste mi velkou radost.

 

Sbírka na bohoslovce, která proběhla minulou neděli, vynesla celkem 9.300 Kč. Všem dárcům děkuji.

 

V pátek 27.5. se také v naší farnosti uskuteční Noc kostelů. Program bude v horní kapli kostnice a v katedrále. Další informace na plakátech nebo ve farním infocentru. Tam lze také domluvit případnou výpomoc.

V sobotu 28.5. se bude konat v katedrále N.P.Marie v Sedlci koncert "Děti dětem" od 16:00. Účinkuje dětský flétnový soubor "Harpyje". Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován pro pacienty dětských neurologií.

V neděli 29. května bude během mše sv. udílena svátost nemocných. Tato svátost je určena pokřtěným, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Prosím kandidáty přijetí této svátosti, aby nejpozději dnes (22.5.) kontaktovali P. Tobka.

 

Ve čtvrtek 9.6. proběhne další zasedání pastorační rady farnosti. Připomínám, že farníci mají právo předkládat prostřednictvím členů PRF své podněty a připomínky k pastoračním aktivitám v rámci farnosti.

 

Na konec prázdnin (20. - 27.8.) je plánována dovolená pro rodiny v Hoješíně u Seče. Další informace a přihlášky do 29.5. u Marie Vaňkové, tel. 777 082 500; marievankova@centrum.cz.

 

Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec je vlastníkem stavebního pozemku číslo 805/114 v katastru Kaňk. Farnost nabízí pozemek k prodeji za těchto podmínek:

- pozemek bude prodán nejvyšší cenové nabídce. Minimální nabídková cena je 1200 Kč za m2.

- zájemce se aktivně účastnil života farnosti Kutná Hora – Sedlec, Kutná Hora, případně přifařených. (Konkrétní případy posoudí pastorační rada příslušné farnosti).

- nový majitel zahájí do 18 měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru stavbu obytného domu.

- pokud nový majitel nezahájí výstavbu ve lhůtě podle předchozího bodu, nebo pokud bude chtít před zkolaudováním stavby pozemek prodat, má farnost předkupní právo na předmětný pozemek.

- nabídky lze podávat nejpozději do 19. června 12 hodin.

- farnost si vyhrazuje právo ukončit výběrové řízení bez vyhlášení vítěze.

Kontaktní osobou pro jednání je za farnost Kutná Hora - Sedlec pan Petr Cicvárek, mobil: 731 604 396; (prosíme, volejte v pouze v pracovní dny mezi 7. a 15. hodinou).

P. Cicvárek po dohodě podá doplňující informace, umožní nahlédnutí do dokumentace a prohlídku pozemku.

V pravomoci P. Cicvárka není jakkoli měnit podmínky prodeje!

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět