30.05.2011 14:21

OHLÁŠKY

 

V úterý 31.5.2011 nebude v Kutné Hoře slavena mše sv.

 Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučený svátek = bez vážného důvodu by křesťan neměl vynechat mši sv. Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

 Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do Noci kostelů. Členové PRF uvítají vaše návrhy a připomínky.

 Na konec prázdnin (20. - 27.8.) je plánována dovolená pro rodiny v Hoješíně u Seče. Další informace a přihlášky do 29.5. u Marie Vaňkové, tel. 777 082 500; marievankova@centrum.cz.

 Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec je vlastníkem stavebního pozemku číslo 805/114 v katastru Kaňk. Farnost nabízí pozemek k prodeji. Podrobnosti na nástěnce.

 Jarní koncert studentů Církevního gymnázia sv. Voršily bude ve středu 1.6. v 17.00 v klášterním kostele.

 Pohádkové putování Po Mlýnech k Velkému rybníku pořádá Oblastní charita Kutná Hora při příležitosti Mezinárodního dne dětí v sobotu 4.6. Start od 10.00 do 12.00 u střediska Maják (dvůr bývalého ČSAD), ukončení v 16.00.

 Rozloučení se zesnulým arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem se uskuteční v pátek 3. června 2011 v 10 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Prosím, pamatujte na bývalého pastýře naší královéhradecké diecéze ve svých modlitbách. 

            Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c. arcibiskup, emeritní 23. biskup královéhradecký se narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Po měšťanské škole studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, kde maturoval v roce 1939. Ke kněžství se připravoval v Hradci Králové a v Římě, kde byl v březnu 1945 vysvěcen na kněze královéhradecké diecéze.  Po skončení války se vrátil do vlasti a působil na řadě míst. 30. března 1950 byl papežem Piem XII. jmenován titulárním chersoneským biskupem s pověřením řídit královéhradeckou diecézi v případě, že bude bráněno řádnému výkonu biskupské služby a 30. dubna 1950 byl svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státu vysvěcen na biskupa. V roce 1951 byl internován v želivském klášteře. Za "velezradu a špionáž pro Vatikán" byl roku 1953 odsouzen na 13 let vězení. V květnu 1962 byl propuštěn na amnestii a pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně. V roce 1965 mu bylo na zásah papeže PavlaVI. dovoleno nastoupit do duchovní správy, ale mimo vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Teprve po listopadu 1989 mu bylo umožněno převzít správu diecéze. Úřad sídelního biskupa vykonával do 6. června 1998, kdy se jeho nástupcem stal Dominik Duka. V témže roce papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Karla Otčenáška osobním arcibiskupem. Mons. Karel Otčenášek zemřel zaopatřen svátostmi církve v pondělí 23. května 2011 ve 21.45 hodin.

(zdroj: www.diecezehk.cz)

 

Pavel Tobek

—————

Zpět