05.06.2011 22:21

OHLÁŠKY

Po celý týden pokračuje příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Slavností Seslání Ducha sv. končí doba velikonoční.

 V sobotu 11.6. se bude v kapli katedrály konat kající pobožnost. Poprvé při ní přistoupí ke sv. smíření 4 děti z naši farnosti -  Alžběta, Damián, Matyáš a Vendula.  Začátek je v 17 hodin. V neděli 12.6. přistoupí tyto děti v rámci mše sv. v 9.30 k prvnímu sv. přijímání.

Prosím o modlitby za prvokomunikanty a jejich rodiny.

 Cílem svatodušní vigilie je naléhavá modlitba podle vzoru apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Marií, Ježíšovou matkou v očekávání Ducha sv. Obvykle bývá vigilie spojena se slavením eucharistie, v našem případě bude mít podobu bohoslužby slova, obnovy biřmovacích závazků a proseb. Přineste si vlastní svíce.

 Sbírka příští neděle je určena na potřeby diecéze. Polovina výnosu sbírky bude použita pro přímou podporu pastoračních akcí a aktivit ve frnostech. O příspěvek na tyto akce lze žádat pastorační centrum.

 Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec je vlastníkem stavebního pozemku číslo 805/114 v katastru Kaňk. Farnost nabízí pozemek k prodeji. Podrobnosti najdete na nástěnce.

 V pondělí 2.5. byl na jednání komise ( za Sedlec se v roli pozorovatele zúčastnila paní L. Cinerová) rozdělen Fond solidarity královéhradecké diecéze. Rozděleno bylo více než 5,2 mil. Kč. Naše farnost patří od založení fondu mezi jeho dva největší přispěvatele. Podrobnosti najdete na www.diecezehk.cz.

 V sobotu 18.6. se uskuteční již VII. ročník diecézního setkání seniorů a jejich přátel. Podrobnosti na nástěnce nebo u P. Tobka.

 

Ve čtvrtek 9.6. proběhne setkání PRF. Na programu bude:

- zhodnocení uplynulého období,

- debata se zástupci Slunečního kmene a Concordie

- příprava farního dne 26.6.

- prázdninové činnosti ve farnosti

- otázka společné účasti na významných slavnostech kh. farností

- různé

Členové PRF očekávají vaše podněty a připomínky.

 

 

                                                                                  Pavel Tobek

 

—————

Zpět