12.06.2011 19:53

OHLÁŠKY

Slavností Seslání Ducha sv. končí doba velikonoční.

Dnešní (12.6.) sbírka je určena na potřeby diecéze.

Rodinné sdružení Pec zve na přednášku Pavla Rause, která se bude konat 20.6. ve Voršilském klášteře v Kutné Hoře. Pavel Raus je uznávaným křesťanským psychologem, který se především zabývá tématem role otce v rodině. Přednáška je určená nejen pro tatínky, ale i pro všechny zájemce o téma otcovství a obecně rodinných vztahů.

Doporučuji vaši pozornosti nové webové stránky farnosti. Najdete je na adrese https://www.sedlec.info/ . Uvítáme pomoc s jejich naplňováním.

Farní den kutnohorské farnosti se koná 12.6. Od 14 hod. bude P. Uhlíř  vyprávět o své cestě po Norsku. V 16 hod.začíná prohlídka krovů kostela sv. Jakuba spojená s výkladem ing. Mlázovského, odborníka na statiku. Děti si budou moci pod dohledem starší mládeže hrát v parku pod Vlašským dvorem. V 17.15 bude společné odpoledne zakončeno svátostným požehnáním.

Koncert varhanního oddělení ZUŠ Kutná Hora bude ve čtvrtek 16. 6. od 18.00 v kostele sv. Jakuba. Vystoupí Anna Lukačinová, Adam Dizon, František Novák a Michal Hanuš.

Benefiční koncert Muzikálové melodie proběhne ve čtvrtek 16. 6. v 19.00 v GASK, refektáři bývalé jezuitské koleje. Výtěžek ze vstupného zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Peníze budou věnovány zejména na provoz bezbariérového mikrobusu Globus.

Přednáška a beseda s Jiřím Arnetem na téma Dary Ducha svatého – vyznamenání nebo Boží pomoc? bude ve středu 22. 6. od 19.00 v aule Církevního gymnázia sv. Voršily.

Farní den sedlecké farnosti proběhne v neděli 26.6., kdy přivítáme zpět v katedrále proslulou gotickou monstranci. V 9.30 bude farní den zahájen slavnostní bohoslužbou ke cti Těla a Krve Páně. Po jejím skončení bude následovat adorace a požehnání farnosti a městu. Po požehnání bude monstrance vystavena v nově zbudované pokladnici.

Program farního dne bude pokračovat besedou, které se pravděpodobně zúčastní i P. Karel Moravec, který v této farnosti předčasem vykonával kněžskou službu. Pozvěte na farní den také své přátele a příbuzné.

Prosím, počítejte s tím, že  v neděli 26.6. bude v naší farnosti slavena pouze jedná mše sv.

Sedlecká monstrance je jednou z atrakcí, kvůli kterým rok od roku stoupá počet turistů navštěvujících náš farní chrám. Pro nás, křesťany by však návrat monstrance (kolikátý už) rozhodně neměl zůstat pouze vnější věci. Monstrance odkazuje k eucharistii, božskému prameni, z něhož vyvěrá a v němž vrcholí autentický život církve a to i (a možná především) na farní úrovni. Pracujme, každý na svém místě a podle svých možností, na prohlubování eucharistické úcty v naší farnosti. Usilujme o krásné formy a pravdivé obsahy svých nejen náboženských aktivit.

 

                                                                                  Pavel Tobek 

—————

Zpět