20.06.2011 13:45

OHLÁŠKY

Farní den sedlecké farnosti proběhne příští neděli 26.6., kdy uvítáme zpět v katedrále proslulou gotickou monstranci. V 9.30 bude slavena mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně. Celebruje P. Karel Moravec.

Po skončení mše sv. a krátké adoraci požehná celebrant farnosti a městu. Následně uložíme monstranci do nově zbudované chrámové pokladnice, kterou při té příležitosti P. Moravec požehná.

Program farního dne bude pokračovat besedou s P. Moravcem, povídáním o kanonickém (církevním) právu s P. Prokopem Tobkem, programem pro děti a samozřejmě také občerstvením, včetně  nabídky polního oběda (sekané s chlebem). Odpolední program budeme improvizovat podle zájmu, počasí a dalších okolností. Přiveďte na farní den  i své přátele a příbuzné.

 

Úklid katedrály před slavností proběhne v pátek od 8.30 hodin. Prosím o pomoc.

Uvítáme příspěvky na společný stůl během farního dne. Podrobnosti domluvte s L. Cinerovou.

 

Sbírka na potřeby diecéze, která proběhla v neděli 12.6., vynesla 4.400 Kč. Všem dárcům děkuji.

V pondělí 20.6. bude od 16 hodin při příležitosti předávání maturitních vysvědčení slavena v klášterním kostele v KH mše sv.

Rodinné sdružení Pec zve na přednášku Pavla Rauses názvem: Muž, který se nebojí být otcem. Začátek v pondělí 20.6. v 18.30 v refektáři kláštera sv. Voršily. Pavel Raus je uznávaným křesťanským psychologem, který se především zabývá tématem role otce v rodině.

Po přednášce bude následovat ochutnávka vín. Kdo se chce ochutnávky zúčastnit, ať si rezervuje místo na telefonu 775 997 955 (Karolína Justová).

V neděli 19.6. se od 19.00 v chrámu sv. Barbory  koná koncert. Na programu jsou Biblické písně Antonína Dvořáka.

 

Přednáška a beseda s Jiřím Arnetem na téma Dary Ducha svatého – vyznamenání nebo Boží pomoc? bude ve středu  22. 6. od 19.00 v aule Církevního gymnázia sv. Voršily.

 Výzva zaslaná generálním  vikářem mons. Josefem Sochou

Svatý Otec Benedikt XVI. oslaví v červnu tohoto roku 60 let kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus vyzval Boží lid celé církve, aby toto výročí doprovodili modlitbou, a to 60 hodinovou adorací Svátostného Krista. Vyzývám farnosti diecéze, aby se na tomto daru pro nejvyššího pastýře církve podíleli. Žádám duchovní správce o přípravu této adorace, která se má uskutečnit v blízkosti slavnosti Nejsvětějšího Ježíšova Srdce. (1.7. pozn. pt) Organizaci ponechávám na iniciativě Vás kněží. Zapojením se do adorace Nejsvětější eucharistie vyjádříme svůj vztah vděčnosti za službu Benedikta XVI. dnešnímu světu, a také to, co pro nás dar papežství znamená.

Adoraci je možno konat v početnějších farnostech kontinuálně, včetně nočního bdění, popřípadě rozděleně a podle možností jednotlivých společenství. Děkuji Vám, kteří se velkodušně této zbožné aktivity zúčastníte.

Žádám farníky, aby na tuto výzvu reagovali svými návrhy a doporučeními. Děkuji

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět