27.06.2011 22:45

OHLAŠKY

 Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě a průběhu farního dne.

 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, je doporučený svátek.

 

Ve čtvrtek 30. června bude od 9 hodin slavena v kostele sv. Jakuba v Kutné hoře mše sv. na zakončení školního roku. Hlavním celebrantem bude mons. Josef Kajnek.

 

Protože z řad farníků nebyla prakticky žádná odezva na výzvu z ohlášek minulé neděle, rozhodl jsem takto:

V souladu s výzvou a přáním prefekta kongregace pro klérus  doprovodíme výročí 60 let kněžského svěcení Svatého Otce Benedikta XVI. modlitbou a adorací Svátostného Krista.

Adorace bude bude tuto středu, čtvrtek a pátek, vždy od 19 do 21 hodin.

Pokud se nás sejde pokaždé minimálně deset, naplníme alespoň tímto způsobem přání, aby adorace trvala šedesát hodin.

 

V pátek 1. července bude oficiálně zpřístupněna katedrální pokladnice návštěvníkům. Hlavní exponát pokladnice – Sedlecká monstrance -  je mimo jiné výzvou k reflexi osobního vztahu k eucharistii.

Ve středu 6. července proběhne v kostele Československé církve husitské v Kutné Hoře (nám. Národního odboje - bývalá synagoga) ekumenické shromáždění k výročí Mistra Jana Husa. Začátek je v 17 hodin.

Ve čtvrtek zasedala ERF. Mimo jiné vybrala vítěznou nabídku na nákup stavební parcely na Kaňku, vzala na vědomí zprávu o nákladech na vybudování pokladnice a zabývala se připravovanou opravou kostnice.

Připomínám, že během prázdnin nebudou v Kutné Hoře (farnost Kutná Hora) úterní a čtvrteční mše sv.

Také letos dochází v rámci farností naši diecéze k řadě personálních změn. Mimo jiné přichází do farnosti Kutná Hora  nový kaplan. Prosím, pamatujte na dotčené kněze i farnosti ve svých modlitbách.

Ve dnech 29.7. až 5.8. proběhne na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují už 21. ročník akademických týdnů. Program si můžete vzít spolu s ohláškami, nebo ho najdete na www.akademicketydny.info.

Na nástěnce v zákristii je k přečtení zápis z jednání PRF.

Přeji a vyprošuji Boží požehnání všem, kteří se v příštích dnech chystají na dovolenou nebo prázdniny. Těm, pro které je léto naopak dobou zvýšeného pracovního vypětí, přeji dar síly a radost z dobře odvedené práce.

 

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět