03.07.2011 20:28

OHLÁŠKY

Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem, třeba i účastí, přispěli k přípravě a průběhu farního dne. Považuji ho velmi vydařený.

Děkuji také těm z vás, kteří jste se v minulých dnech zapojili do "adoračního seriálu". Vedle důstojné oslavy slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a dárku papeži jsem výrazně vnímal také vnitřní spojitost  s návratem sedlecké monstrance.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy je doporučený svátek.

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě můžete také letos sledovat v pondělí i v úterý v České televizi. Přímý přenos slavnostní poutní mše sv. začíná v úterý v 10.30 na ČT 2.

Varhanní koncert Noc v Katedrále bude v úterý 5.7. v 18.00 v chrámu sv. Barbory. Vystoupí Kateřina Chroboková. Na programu jsou skladby J.S. Bacha, B. Martinů, A. Pärta a dalších.

Ve středu 6. července proběhne v kostele Československé církve husitské v Kutné Hoře (nám. Národního odboje - bývalá synagoga) ekumenické shromáždění k výročí Mistra Jana Husa. Začátek je v 17 hodin.

Připomínám, že během prázdnin nebudou v Kutné Hoře (farnost Kutná Hora) úterní a čtvrteční mše sv. Nedělní večerní mše sv. jsou opět slaveny v kostele Matky Boží Na Náměti.

Žádám farníky, aby se na průvodcích nedomáhali zvýhodněného vstupu do pokladnice katedrály poukazem na to, že jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb. Není v kompetenci průvodců toto rozhodnout. Žádosti o zvýhodnění směřujte, prosím, přímo na administrátora P. Tobka.

Také letos dochází v naši diecézi k řadě personálních změn mezi kaplany i duchovními správci farností. Například do farnosti Kutná Hora  přichází nový kaplan. Prosím, pamatujte na dotčené kněze i farnosti ve svých modlitbách.

V sobotu 16.7. proběhne pouť rodin a nemocných z královéhradecké diecéze ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Podrobnosti včetně možnosti dopravy najdete na nástěnce.

Ve dnech 29.7. až 5.8. proběhne na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují už 21. ročník akademických týdnů. Program si můžete vzít spolu s ohláškami, nebo ho najdete na www.akademicketydny.info.

Na nástěnce v zákristii je k přečtení zápis z jednání PRF.

Přeji a vyprošuji Boží požehnání těm z vás, kteří jste na dovolené, nebo se na ni chystáte.

Řada dětí z naší farnosti se vydala na tábory, nebo zažívá jiná prázdninová dobrodružství. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

 

                                                                                  Pavel Tobek 

—————

Zpět